MAKLUMAN

Selamat Datang ke e-IQ. Untuk makluman tuan/puan, soal selidik AKNC bagi tahun 2015 ini akan dibuka sehingga 31 Disember 2015.

Terima kasih.

Objektif

Soalselidik ini bertujuan mendapatkan pandangan dan persepsi anda mengenai pengurusan kualiti di jabatan anda. Agar kerjasama yang diberikan dapat menyumbang ke arah penambahbaikan pengurusan sedia ada.

 

Hubungi kami di talian : 03-5522 5574, 5571 , 5520 .

Email : juhirniza@salam.uitm.edu.my